Liên kết website

Thống kê truy cập

Tin tức - Sự kiện

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 21

10/04/2024 13:45 167 lượt xem

Sáng 9.4, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 21. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, xác định và bàn các giải pháp lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024; xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII và triển khai các Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 21
Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh: Quý I/2024, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền đậm nét về kết quả quan trọng, nổi bật trong phát triển KT-XH của đất nước, của tỉnh, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân. Đẩy mạnh công tác quán triệt, học tập, triển khai các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhất là quán triệt Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về “Ý chí tự lực, tự cường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân”; triển khai việc cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt của tỉnh; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, ban hành các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu khai mạc hội nghị

Triển khai tổng kết các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh về công tác xây dựng Đảng, thực hiện Điều lệ Đảng giai đoạn 2011 - 2025, về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trao Quyết định của Ban Bí thư cho đồng chí Vương Ngọc Hà.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Quyết định của Ban Bí thư, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được chuẩn y tham gia  BTV Tỉnh ủy, chỉ định tham gia BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn trình bày báo cáo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I/2024.

Công tác tổ chức, cán bộ được triển khai thực hiện đồng bộ, đúng quy trình, quy định; kiện toàn, đổi mới phương thức hoạt động các Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với các đảng bộ huyện, thành phố. Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm, nhất là phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên nhập ngũ và hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên, công an viên, người dân tộc thiểu số. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền, việc tuyên truyền, vận động xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH quý I/2024.

Quyết liệt chỉ đạo việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, xử lý kịp thời các trường hợp sai phạm; quan tâm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đảm bảo tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến công bố các Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định. Tỉnh ta đã tổ chức công bố Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư; các chính sách, đề án, nhất là Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án lớn, trọng điểm về kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được nhiều kết quả, chất lượng dạy và học, khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa được bảo tồn và phát huy. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, TTATXH được đảm bảo, biên giới ổn định, công tác đấu tranh, phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm được tăng cường; hoàn thành công tác giao nhận quân năm 2024; chuẩn bị các điều kiện tổ chức thực hiện diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2024…

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hầu Minh Lợi thảo luận tại tổ 1.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, những kết quả đạt được trong quý I là đáng phấn khởi, đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, yếu kém và đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, các đại biểu tham dự hội nghị chia tổ thảo luận và thảo luận tại hội nghị để phân tích sâu hơn những kết quả đạt được và chỉ rõ những yếu kém, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả để thực hiện trong quý II năm 2024.

Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hà Giang Nguyễn Trung Thu thảo luận tại tổ 3 về truyền thông chính sách.

Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tập trung  vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cụ thể hóa, xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của cấp uỷ vào điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Lựa chọn nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023; việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số trong quy hoạch. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; việc triển khai lựa chọn, xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên. Hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; công tác phối hợp với các cấp chính quyền trong duy trì các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát động; sự quan tâm, tạo điều kiện cho MTTQ và các đoàn thể hoạt động.

Về lãnh đạo phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN; công tác đối ngoại, Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư công, chương trình phục hồi phát triển KT-XH và 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là triển khai các dự án nguồn vốn sự nghiệp 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Phân cấp, phân quyền trong đấu thầu cung ứng xi măng triển khai các công trình xây dựng nông thôn mới. Việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng. Công tác quản lý nhà nước của các sở, ngành của tỉnh, đặc biệt là công tác kiểm tra, hướng dẫn, quản lý ngành, lĩnh vực. Công tác thông tin, phối hợp giữa các sở, ban ngành, nhất là trong công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của cấp ủy tỉnh về cải tạo vườn tạp, về phát triển nông nghiệp đặc trưng hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị, về chuyển đổi cây ngô, về phát triển lâm nghiệp bền vững. Chất lượng giáo dục, duy trì sĩ số học sinh, sắp xếp các đơn vị trường học, tuyển dụng, hợp đồng giáo viên, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường học; phối hợp giữa Sở Giáo dục - Đào tạo với các huyện trong việc quản lý các Trường THCS - THPT. Công tác thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách đến quần chúng Nhân dân.

Về sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Quyền Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là nội dung rất quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất của cấp ủy tỉnh. Việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc phải đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn, phát huy tốt hơn nữa dân chủ trong sinh hoạt của BCH, BTV, Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; giữ vững chế độ lãnh đạo tập thể, tăng cường trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đây là những cơ sở quan trọng để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của BCH Đảng bộ tỉnh, tăng cường sức mạnh, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Tờ trình của BTV Tỉnh ủy đã nêu rõ các nội dung cần bổ sung, sửa đổi, mong muốn hội nghị tập trung cho ý kiến, đảm bảo tính thống nhất, toàn diện.

Tại Hội nghị, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến đã công bố các Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư T.Ư Đảng Quyết định: Chuẩn y đồng chí Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang tham gia BTV Tỉnh ủy Hà Giang, nhiệm kỳ 2020 -2025; Chỉ định đồng chí Phạm Văn Tú, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc, tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chỉ định đồng chí Nguyễn Trung Ngọc, Bí thư Huyện ủy Quang Bình tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Quý I, phương hướng nhiệm nhiệm vụ trọng tâm Quý II/20204, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Quý I năm 2024, BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo tuyên truyền đậm nét về kết quả quan trọng, nổi bật trong phát triển KT-XH của đất nước, của tỉnh, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân. Đẩy mạnh công tác quán triệt, học tập, triển khai các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, công tác tổ chức, cán bộ được triển khai thực hiện đồng bộ, đúng quy trình, quy định; công tác kết nạp đảng viên được quan tâm, đẩy mạnh; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được chú trọng, qua đó xử lý kịp thời các trường hợp sai phạm…

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Quý I/2024, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng đạt 5,11%, cao hơn 2,5% so cùng kỳ năm 2023; thu ngân sách nhà nước đạt 25,4% kế hoạch của tỉnh giao; giải ngân vốn đầu tư công tăng 6,81% so với cùng kỳ năm 2023; du lịch, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng bền vững, qua đó thu hút 848 ngàn lượt khách, tăng gần 11% so với mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, tỉnh Hà Giang đã tổ chức công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư; các chính sách, đề án, nhất là Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được nhiều kết quả; công tác đảm bảo an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, ổn định…

Trên cơ sở, trình bày các báo cáo, Hội nghị đã chia 4 tổ thảo luận, cho ý kiến, đánh giá, phân tích sâu hơn những kết quả đạt được, chỉ rõ những nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả để thực hiện trong thời gian tới.

A. Chin

Tin khác