Thống kê truy cập
Tổ chức bộ máy
 • Công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về Công tác cán bộ
  Công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về Công tác cán bộ
 • Công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện KSND huyện Mèo Vạc
  Công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện KSND huyện Mèo Vạc
 • Công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về Công tác cán bộ
  Công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về Công tác cán bộ
 • UBND huyện Mèo Vạc công bố Quyết định về công tác cán bộ
  UBND huyện Mèo Vạc công bố Quyết định về công tác cán bộ
 • Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Pải Lủng lần thứ X
  Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Pải Lủng lần thứ X
 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc
  Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc
 • DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ PẢI LỦNG
  DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ PẢI LỦNG
 • Công bố quyết định bổ nhiệm phó trưởng công an xã
  Công bố quyết định bổ nhiệm phó trưởng công an xã
 • DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ PẢI LỦNG
  DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ PẢI LỦNG
 • Lễ công bố quyết định bổ nhiệm công chức quản lý trường học
  Lễ công bố quyết định bổ nhiệm công chức quản lý trường học
 • Tổ chức bộ máy
  Tổ chức bộ máy

Asset Publisher