Thống kê truy cập
Tấm gương người tốt việc tốt
 • Bàn ga nhà cho hội cựu chiến binh nghèo thôn Sả Lủng do Công an xã kêu gọi hỗ trợ
  Bàn ga nhà cho hội cựu chiến binh nghèo thôn Sả Lủng do Công an xã kêu gọi hỗ trợ
 • Ủng hộ người cách ly y tế
  Ủng hộ người cách ly y tế
 • TRUNG THU SỚM CHO CÁC EM Ở ĐIỂM TRƯỜNG KHÓ KHĂN
  TRUNG THU SỚM CHO CÁC EM Ở ĐIỂM TRƯỜNG KHÓ KHĂN
 • Thư cảm ơn
  Thư cảm ơn
 • Việc nhỏ, ý nghĩa lớn: Nhặt được của rơi, trả người đánh mất.
  Việc nhỏ, ý nghĩa lớn: Nhặt được của rơi, trả người đánh mất.
 • Lãnh đạo UBND xã và Trưởng cong an xã cùng cháu học sinh trả lại đồ cho du khách đánh rời
  Lãnh đạo UBND xã và Trưởng cong an xã cùng cháu học sinh trả lại đồ cho du khách đánh rời
 • Học sinh xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất
  Học sinh xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất
 • Hộ ông Sình Mí Sá - Chăn nuôi, làm kinh tế giỏi
  Hộ ông Sình Mí Sá - Chăn nuôi, làm kinh tế giỏi
 • Sùng Mí Chía, Bí thư Chi bộ gương mẫu và nhiệt tình với công tác
  Sùng Mí Chía, Bí thư Chi bộ gương mẫu và nhiệt tình với công tác
 • Chị Hoa làm kinh tế giỏi
  Chị Hoa làm kinh tế giỏi
 • Đảng viên Vàng Mí Chạ với mô hình chăn nuôi gà đen và lợn sinh sản
  Đảng viên Vàng Mí Chạ với mô hình chăn nuôi gà đen và lợn sinh sản

Asset Publisher