Thống kê truy cập
Thông tin chỉ đạo điều hành
 • Ban Dân tộc tỉnh kiểm tra 3 Chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Pải Lủng
  Ban Dân tộc tỉnh kiểm tra 3 Chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Pải Lủng
 • Trường Mầm non tổ chức Tết Trung thu cho trẻ
  Trường Mầm non tổ chức Tết Trung thu cho trẻ
 • Trường mầm non trang trí trường trong dịp hè
  Trường mầm non trang trí trường trong dịp hè
 • Phòng chống covid - 19 tại trường học
  Phòng chống covid - 19 tại trường học
 • Hướng dẫn nhân dân làm đơn xin hỗ tợ
  Hướng dẫn nhân dân làm đơn xin hỗ tợ
 • TỔ CHỨC BẾ MẠC CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN NĂM 2021
  TỔ CHỨC BẾ MẠC CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN NĂM 2021
 • Phó Bí thư Đảng ủy xã kiểm tra cải tạo vườn tạp tại hộ được phân công phụ trách
  Phó Bí thư Đảng ủy xã kiểm tra cải tạo vườn tạp tại hộ được phân công phụ trách
 • Đoàn thanh niên hỗ trợ nhân dân sửa đường
  Đoàn thanh niên hỗ trợ nhân dân sửa đường
 • Thông báo y kiến chỉ đạo của đồng chí bí thư đảng ủy xã về thực hiện văn bản của tỉnh trong phòng chống dịch bênh Covid - 19
  Thông báo y kiến chỉ đạo của đồng chí bí thư đảng ủy xã về thực hiện văn bản của tỉnh trong phòng chống dịch bênh Covid - 19
 • Cấp phát tiền dịch vụ Môi trường rừng năm 2021 (kế hoạch năm 2020)
  Cấp phát tiền dịch vụ Môi trường rừng năm 2021 (kế hoạch năm 2020)
 • Tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã
  Tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã
 • Tổ chức hội nghị triển khai hướng dân thực hiện cải tạo vườn tạp
  Tổ chức hội nghị triển khai hướng dân thực hiện cải tạo vườn tạp
 • Họp ban chấp hành Đảng bộ xã Pải Lủng thứ 12 (mở rộng)
  Họp ban chấp hành Đảng bộ xã Pải Lủng thứ 12 (mở rộng)
 • Đảng ủy xã Pải Lủng ra mắt cuốn lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1961-2020
  Đảng ủy xã Pải Lủng ra mắt cuốn lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1961-2020
 • Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
  Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
 • Hội nghị Báo cáo viên tháng 3/2021
  Hội nghị Báo cáo viên tháng 3/2021
 • Thôn Ngài Lầu tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020
  Thôn Ngài Lầu tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020
 • Thôn Ngài Lầu tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020
  Thôn Ngài Lầu tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020
 • Xã Pải Lủng khám Sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021
  Xã Pải Lủng khám Sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021
 • Dự hội nghị trực tuyến tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2020
  Dự hội nghị trực tuyến tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2020

Asset Publisher