Liên kết website

Thống kê truy cập

Tuyên truyền, tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

Ký hiệu văn bản 3218-cv/hu
Ngày ban hành 02/07/2020
Người ký
Trích yếu Đôn đốc tuyên truyền, tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI
Cơ quan ban hành Huyện ủy
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế
Tệp đính kèm