Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông tin chỉ đạo điều hành

Thông báo y kiến chỉ đạo của đồng chí bí thư đảng ủy xã về thực hiện văn bản của tỉnh trong phòng chống dịch bênh Covid - 19

16/07/2021 07:06 301 lượt xem

             Sáng ngày 16 tháng 7 năm 2021 đồng chí Mí thư Đảng ủy xã đã có ý kiến chỉ đạo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn xã về việc không ra khỏi địa bàn tỉnh khi không thực sự cần thiết để phòng chống dịch bệnh Covid - 19, nội dung chỉ đạo củ thể như sau:

             Thực hiện văn của tôi đề nghị tất cả CBCC, các trường học, tram ý tế nếu k có việc gì thật cần thiết tuyệt đối k đi ra ngoài tỉnh khi chưa đc sự cho phép của cấp trên và Bí thư Đảng ủy đề các đ/c các thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của tỉnh và ý kiến chỉ đạo của huyện.


Tin khác