Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông tin chỉ đạo điều hành

Cấp phát tiền dịch vụ Môi trường rừng năm 2021 (kế hoạch năm 2020)

23/06/2021 15:30 123 lượt xem

            Ngày 23/6/2021 tại thôn Mua Lài Lủng, UBND xã đã phối hợp cùng Hạt kiểm lâm huyện, đơn vị chi trả (Bưu điện huyện tiến hành chi trả tiền DVMTR năm 2021 (kế hoạch năm 2020) cho các hộ dân nhận khoán, bảo vệ và phát triển rừng. Việc chi trả được xã kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng đối tượng, định mức theo quyết định của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rựng.


Tin khác