Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông tin chỉ đạo điều hành

Phó Bí thư Đảng ủy xã kiểm tra cải tạo vườn tạp tại hộ được phân công phụ trách

12/08/2021 01:12 1407 lượt xem

  Ngày 28 tháng 7 năm 2021, đồng chí Đinh Tiến Hùng Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đã đến hộ gia đình ông Sình Mí Chơ, thôn Thình Lủng, hộ thực hiện cải tạo vườn tạp năm 2021 do đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phụ trách. Đi cùng đồng chí Phó Bí thư còn có đồng chí Viên Hùng Hưng, thành viên tỏ Kỹ thuật giúp việc Ba chỉ đạo cải tạo vườn tạp xã.

 

 

Viên Hùng Hưng

Tin khác