Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông tin chỉ đạo điều hành

Hướng dẫn nhân dân làm đơn xin hỗ tợ

02/11/2021 13:35 200 lượt xem

Thực hện Quyết định số 2180/QĐ-UBND, ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh Hà Giang về hỗ trợ người lao động không có Giao kết hợp đồng, Lao động tự Do gặp khó khăn do đại dịch covit 19 trên địa bàn tỉnh hà giang. ngày 2/11/2021 công chức LĐTBXH xã đã trực tiếp hướng dẫn các Công dân viết đơn hỗ trợ người lao động tự do gặp khó khăn Do đại dịch covit 19 Cho các trường hợp chạy xe ôm khách du lịch lịch tại Thôn tà làng Do ngừng việc làm.

Lò A Nguyên

Tin khác