Liên kết website

Thống kê truy cập

Tin tức - Sự kiện

Tập huấn thu thập, cập nhật, lưu trữ thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư huyện Mèo Vạc năm 2024

03/06/2024 07:40 189 lượt xem

 Ngày 30.5, UBND huyện Mèo Vạc tổ chức hội nghị tập huấn thu thập, cập nhật, lưu trữ thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn năm 2024. Tham dự có trên 230 học viên là cán bộ, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn; Trưởng Ban chỉ đạo, thành viên Ban chỉ đạo; cán bộ công chức, viên chức; trưởng thôn, tổ dân phố các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tập huấn thu thập, cập nhật, lưu trữ thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư huyện Mèo Vạc năm 2024
Toàn cảnh lớp tập huấn thu thập, cập nhật, lưu trữ thông tin về người lao động tại Mèo Vạc

          Trong thời gian một ngày, các đại biểu được báo cáo viên Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản liên quan đến việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về người lao động; hướng dẫn nội dung, qui trình thực hiện và nghiệp vụ ghi phiếu, làm sạch thông tin về người lao động. Nội dung thu thập thông tin về người lao động gồm: Thông tin cơ bản về nhân khẩu học như họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; số căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân; nơi đăng ký thường trú; nơi ở hiện tại; đối tượng ưu tiên. Thông tin về trình độ, kỹ năng lao động; tình trạng tham gia hoạt động kinh tế. Công tác báo cáo, lưu trữ thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Hướng dẫn một số quy định chung, hướng dẫn cách hỏi và điền phiếu thông tin về người lao động…

Thông qua hội nghị, góp phần nâng cao nhận thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở về việc cập nhật thông tin người lao động, giúp cho các địa phương tổ chức thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn một cách chính xác nhất. Làm cơ sở hoạch định các chính sách liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, đồng thời hướng nghiệp, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm của địa phương.

A. Chin

Tin khác