Liên kết website

Thống kê truy cập

Xây dựng nông thôn mới

Hỗ trợ nhân dân xóa nhà tạm

02/04/2021 08:29 129 lượt xem

tin ngăn

 

Ngày 20 thàng 3 năm 2021 UBND  xã  cùng các ban ngành đoàn thể và Đoàn Thanh niên xã Pải Lủng tổ chức phát động nông thôn mới, huy động 40 ĐVTN  xã hỗ trợ nhà ông Sùng Chá Dình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn  Séo Sả Lủng  tháo, dở nhà, tạo nền để thực hiện việc xóa nhà tạm do đoàn từ thiện hỗ trợ xóa nhà tạm.

 


Tin khác